12,104
KAWASAKI SHI TAKATSU KU Tohu Store katsumishokuhin the way to go & Tofu Store
katsumishokuhin
KAWASAKI SHI TAKATSU KU ,KANAGAWA ,213-0012 ,Japan
Tel.044-844-1269
05 5.0 [0reviews]
Google MAP